Amacımız: Koruyucu ruh sağlığı çalışmalarını okul sisteminde sürekli hale getirmektir.

Bu hedefe ulaşmak için gelişimsel ve önleyici psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları planlanır. Bu sayede öğrenciler aşağıda belirtilen alanlarda yaşamlarına aktarabilecekleri çeşitli fırsatlara sahip olurlar:

Zihinsel, fiziksel ve duygusal yönden kendilerini tanımaları,
Kişisel gelişim ve büyümenin sorumluluğunu üstlenirken çevreyle etkili iletişim kurabilmeleri,
Hedef belirleyebilmeleri,
Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeleri.

İlkelerimiz:
Saygı,
Bireysel özellikleri merkeze almak,
Yaşam boyu gelişimi desteklemektir.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar:
Öğrenciyi tanıma
Okula uyum süreci
Sosyal beceri eğitimi
Mesleki rehberlik- Kariyer gelişimi
Etkili ve verimli çalışma
Elele programı-Akran dayanışması
Okul Meclisi
Bireysel veya grupla psikolojik danışmanlık
Bireysel veya grupla rehberlik

Ailelere Yönelik Çalışmalar:
Aile tanıma amaçlı görüşmeler
Aile terapisi
Anne baba eğitimleriyle ilgili seminerler