2019-2020 EĞİTİM YILI İÇİN ÇALIŞMA PROGRAMI

• Okulumuza hizmet veren servis, yemek ve kıyafet firmalarını, hizmet kalitesini ölçmek amacıyla düzenli aralıklarla denetlemek ve gerektiğinde firmaların personellerine eğitim vermek,
• Sınıf koordinatör velileriyle sürekli irtibatta bulunmak, toplantılara davet etmek
• Yardım talep eden okulların isteklerini gerçekleştirmeye çalışmak,
• Oluşturulan çalışma komisyonlarının düzenli aralıklarla toplanıp sorumluluklarının gereğini yapmalarını sağlamak,
• Geleneksel OAB takvim çalışmalarını yapmak,
• Öğrenci meclisi ile yapılacak çalışmaları başlatmak,
• 23 Nisan ve 19 Mayıs törenlerinde okulumuza gelecek öğrenci konuklarla ilgilenmek,
• Mayıs veya Haziran Ayı içerisinde Geleneksel Döner Günü düzenlemek,
• Okulumuzdaki söyleşi etkinliklerini zenginleştirmek ve çeşitlendirmek.