Betül ERDOĞAN
Dil Koordinatörü
hbetul@bilkent.edu.tr

 

Dil Koordinatörü, öğretim ekibiyle iş birliği içinde çalışır;

–  Dil öğrenimi ile ilgili hedef ve beklentilerin ortak planlamalarıyla uygulanışını sağlar.

–  Dönüşümlü düşünme ve uygulama sürecinde zamanın verimli kullanılmasını yönlendirir.

– Mesleki gelişimin okul kültürüne eklenmesi için meslektaş paylaşımlarına geri bildirimler verir.

DİL ÖĞRENME

Dili öğrenme gelişimsel bir süreçtir. Evde kullanılan dillerin, okulda öğrenilen dillerin ve okuryazarlığın geliştirilmesini içerir.

Dil kültürel kimliğin onaylanmasının ve uluslararası bilincin geliştirilmesinin yoludur. Çok dillilik, öğrenenlere ve öğrenme topluluğuna çeşitli şekilde yararlar sağlar.

Dil programında kavramsal anlayışlar temeli oluşturur. Öğrenme deneyimlerinin planlamaları dilsel gelişimlerin izlenmesine yardımcı olur.

Öğrenciler dili; keşfetme, inceleme, sorular sorma, tahminde bulunma, paylaşma, araştırma, sorgulama, dönüşümlü düşünme olarak ortak bağlamda kullanırlar. Fiziksel hareket, hayal gücü ve iş birliğine dayanan oyunlar için fırsatlar yaratarak dil öğretimi desteklenir. Öyküler  dili kavrama ve okuryazarlığın temellerinin geliştirilmesi için özel fırsatlar sunar ve beraberinde dil bilgisi yapısını getirir. Çeşitli metinlerle ortaklaşa çalışılan uygulamalar yaşama geçirilen fırsatlar sunarak öğrencilerin dilini geliştirir ve daha çok metine geçilir. İlerlemeler her derse özgü kelime birikimi, dil bilgisel yapıların ve kavramların artmasını sağlar.

Bu bağlamda dil programı öğrencilere dili öğrenme, dil hakkında öğrenme ve dil aracılığıyla öğrenmelerine çoklu özgün fırsatlar sunar.

Dil aracılığıyla öğrenciler;

– Kimliklerini ifade ederler.
– Uluslararası anlayışı geliştirirler.
– Okuryazarlık becerilerini ilerletirler.
– Araştırır ve sorgular.
– Etkili iletişim kurarlar.

Dil öğrenme fırsatlarının belirgin olması ünite ve öğrenme etkinlikleri kapsamında; öğrenme hedefleri ortaklaşa oluşturulup, uygulandığında gelişmenin haritası çıkar. Dönüşümlü düşünme gerçekleştiğinde dili daha da geliştirmek için öğrenme desteği oluşur ve öğrenmeleri ileriye taşır.