Drama zümresi olarak okulumuzun misyonunu gerçekleştirmek amacıyla;
Öğrencilerimizin kavramsal anlayışın temelini oluşturan düşünme, araştırma, iletişim, öz yönetim ve sosyal becerilerle donatılmış öğrenme ortamlarında;

• Bireysel özelliklerini ifade edebilen,
• Bireyler arası ilişkilerde farkındalık oluşturabilen,
• Grupla iletişim ve gruplar arası iletişime geçebilen,
• Edebi-sanatsal eserleri kendi oluşturacağı yaratıcı süreçlerde kullanabilen,
• Sanata ve sanatsal ürünlere farklı pencerelerden bakabilen,
• Yaşadığı çevre ve toplumla farklı iletişim kanalları kullanarak kendini ifade edebilen,
• Farklı düşünce ve yaşayıştaki insanlarla empati kurabilen,
• Sorgulama programımızın ışığında uluslar arası kültürlerle etkileşime geçebilen

bireyler olarak yetişmesini sağlamak hedefimizdir.