Beden Eğitimi zümresi olarak okulumuzun misyonunu gerçekleştirmek amacıyla;

Öğrencilerimizin kavramsal anlayışın temelini oluşturan düşünme, araştırma, iletişim, öz yönetim ve sosyal becerilerle donatılmış öğrenme ortamlarında;

• Eşli ya da grupla yapılan fiziksel etkinliklere istekle katılabilen,
• Çeşitli etkinliklerde temel hareket (koşma, atlama, sıçrama, yuvarlanma, denge, nesne kontrolü vb…) becerilerini kullanabilen,
• Temel antrenman ilkelerine uyarak fiziksel zindelik geliştirebilen ve zindeliğini devam ettirebilen,
• Güçlü bir öz yeterlik duygusu ile başarılarını ve kişisel sağlığını dengeleyebilen,
• Sağlıklı yaşam biçiminin düzenli egzersizin bir parçası olduğunu kabul edebilen,
• Değişik dans formlarında duygularını anlatabilen,
• Kendisiyle başkaları arasındaki benzerlik ve farklılıkları kabul edebilen,
• Fiziksel etkinliklerde başkalarının haklarına saygı gösterebilen,
• Katıldığı gruplarda, farklı roller ve sorumluluklar üstlenebilen,
• Diğer insanların bakış açılarını anlayabilen ve kendini onların yerine koyabilen,

bireyler olarak yetişmesini sağlamak hedefimizdir.