Sorgulama programının etkinliğini düzenli olarak takip etmek ve sınıf öğretmenleriyle birlikte en verimli şekilde uygulamaya koymak; etkili ve anlamlı sorgulamayı etkin kılmak için çeşitli yöntemler geliştirmek,

Uygulanan planlar doğrultusunda öğrenme hedeflerini düzenli olarak kontrol etmek; çoklu eğitim anlayışıyla okuma-yazma programı ve dilbilgisi müfredatları uygulamak,

Daha sistematik bir yaklaşımla okuma-yazma programı geliştirmek,

Öğrencilerimizin daha fazla öğrenebilmesi için araç ve gereçlerimizi çoğaltmak,

Öğrencilerimizin artan hedefleri kontrol edilerek programın daha verimli uygulanması için geliştirmek,

Etkili, kullanımı kolay ve düzenli olarak güncelleştirilen bir dizi değerlendirme araçları geliştirmek,

Kullanışlı, etkin ve düzenli olarak gözden geçirilerek geliştirilen bir değerlendirme aracı bankası oluşturmak.

–>

İNGİLİZCE DERSİNİN HEDEFLERİ

Okulumuzun misyonunu desteklemek amacıyla İngilizce Zümresi, öğrencilerin sosyal, iletişim, düşünme, araştırma ve özyönetim yeteneklerinin dengeli bir şekilde gelişimini destekleyen yaşa uygun bir öğrenme ortamı sağlamayı ve öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına duyarlılığı geliştirmeyi hedefler ki öğrenciler aşağıda belirtilen becerileri yapabilsin:

Düşünme Becerisi:
• İngilizce’de yeni bilgi ve fikirler edinmek
• eleştirel düşünmek

Sosyal Beceri:
• grup içerisinde kendine ve başkalarına işbirliği ve fedakarlık aracılığıyla saygı göstererek verimli bir şekilde çalışmak
• grup içerisinde farklı roller üstlenmek
• kendi ve gruplarının davranışları için sorumluluk kabul etmek

İletişim Becerisi:
• dinleme, konuşma, yazma, gözlem, sunum ve sözel olmayan iletişim becerilerini kullanmak
• • sürekli gelişimlerine olumlu katkıda bulunmak için tüm geri dönütlerden faydalanmak

Özdenetim Becerisi:
• kendi kendine, bağımsız çalışmak
• kendi öğrenme ve yaşam biçimleri ile ilgili bilinçli seçimler yapmak
• kendilerini düzenleme ve zamanı etkili biçimde kullanmak

Araştırma Becerisi:
• soru sorma, gözlem yapma, planlama, verileri kullanma ve yorumlama, bulduklarını İngilizce sunmak