1.Sınıf Zümresi olarak okulumuzun misyonunu gerçekleştirmek amacıyla; öğrencilerimizin kavramsal anlayışın temelini oluşturan düşünme, araştırma, iletişim, öz yönetim ve sosyal becerilerle donatılmış öğrenme ortamlarında:

• Başkalarını, yönergeleri ve açıklamaları dikkatle dinleyen ve anlamaya çalışabilen,
• Grup kararlarına uyum sağlayabilen ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirebilen,
• Konuşmak ve iletişim kurmak için dinlemenin değerini anlayabilen,
• Soru sorma ve sorgulama yapabilmek için dili kullanabilen,
• Görsel metinleri yorumlayabilen,
• Yazı yazmanın bir ifade türü olduğunu bilen ve düzeyine uygun yazma çalışmaları yapabilen,
• Duyularını kullanarak bilgi toplayabilen ve bunları kaydederek gözlem becerilerini geliştirebilen,
• Kendi yaşamlarındaki önemli olayların farkına varan, zamanın ve değişimin insanları nasıl etkilediğini görebilen,
• Kişisel hedefler geliştirebilen,
• Bir grubun ya da ekibin parçası olabilmek için işbirlikçi davranışlar geliştirebilen,
• Matematikteki terim ve sembolleri kullanabilen
• Verileri inceleyebilen ve bu verileri kullanarak karşılaştığı problemler için çözüm yolları üretebilen,

bireyler olarak yetişmesini sağlamak hedefimizdir.