2.Sınıf Zümresi olarak okulumuzun misyonunu gerçekleştirmek amacıyla; öğrencilerimizin kavramsal anlayışın temelini oluşturan düşünme, araştırma, iletişim, öz yönetim ve sosyal becerilerle donatılmış öğrenme ortamlarında:

• Başkalarını, yönergeleri ve açıklamaları dikkatle dinleyen ve anlamaya çalışabilen,
• Farklı fikirlere ve anlayışlara saygı duyabilen,
• Okumanın öğrenme için bir araç olduğunu anlayabilen,
• Akıcı okuyan ve okuduğunu anlayabilen,
• Yazı yazmanın bir kayıt altına alma , hatırlama, iletişim kurma yolu olduğunu bilen ve düzeyine uygun yazma çalışmaları yapabilen ,
• Kendini ifade ederken sözlü dili etkin kullanabilen,
• Bir fikri, kavramı ya da beceriyi nasıl anladığını anlatabilen,
• Bilgiyi yorumlamak, karar vermek ve problemleri çözmek için matematikteki terim, sembol ve sayıları kullanabilen,
• Sağlıklı yaşam ve bilnçli tüketim konularında düşünceli ve gerçekçi eylemler planlayabilen,
• Veri toplamak için dikkatle gözlem yapabilen ve gözlemlerini, deneyimlerini açıklarken bilimsel terimler kullanabilen,
• Bir grubun ya da ekibin parçası olabilmek için işbirlikçi davranışlar geliştirebilen,
• Bireysel ya da grupla bağımsız ve sorumluluklarını yerine getirerek çalışabilen,
• Kişisel hedefler geliştirebilen

bireyler olarak yetişmesini sağlamak hedefimizdir.