3. Sınıf zümresi olarak okulumuzun misyonunu gerçekleştirmek amacıyla; öğrencilerimizin kavramsal anlayışın temelini oluşturan düşünme, araştırma, iletişim, öz yönetim ve sosyal becerilerle donatılmış öğrenme ortamlarında:

• Kişisel hedefleri geliştirebilen,
• Bir grubun ya da ekibin parçası olabilmek için işbirlikçi davranışlar geliştirebilen,
• Duygu ve düşüncelerini açık ve mantıklı biçimde ifade edebilen,
• Diğer kültürleri , kültürel grupları öğrenebilen, başkalarının fikirlerini ve inançlarını açık görüşlülükle karşılayabilen,
• Tarih boyunca insanlar ve olaylar arasındaki ilişkileri inceleyebilen,
• İnsanların, çevrelerindeki mekanları nasıl etkilediklerine ve onlardan nasıl etkilendiklerine dair bildiklerini derinleştirebilen,
• Hem kendilerinin hem de diğer canlıların ve çevrenin esenliğini artırmak için düşünceli ve gerçekçi eylemler planlayabilen,
• Zamanı etkin kullanan, olaylar-durumlar karşısında doğru kararlar alabilen ve dönüşümlü düşünebilen,
• Teknolojik gelişmelerin kendi yaşamlarının üzerinde olduğu kadar toplum ve dünya üzerindeki etkisini anlayan ve bunun sonucunda teknolojinin kullanımıyla ilgili sorumlu kararlar alabilen,
• Yazının farklı amaçları ifade etmede çeşitli şekillerde yapılandırabileceğinin farkında olabilen ve etkileyici yazı yazabilen,
• Metni veya görselleri kullanarak anlamı farklı şekillerde ve farklı amaçlara yönelik aktarabilen,
• Matematikteki terim ve sembolleri kullanabilen,
• Matematiğin içindeki çeşitli konuların kendi aralarında ve diğer konularla arasındaki farklı ilişkileri farkedebilen,
• Veri toplayabilen, düzenleyebilen, analiz edebilen, çeşitli grafiklerin verilerini yorumlayabilen

bireyler olarak yetişmelerini sağlamak hedefimizdir.