Müzik zümresi olarak okulumuzun misyonunu gerçekleştirmek amacıyla;
Öğrencilerimizin kavramsal anlayışın temelini oluşturan düşünme, araştırma, iletişim, öz yönetim ve sosyal becerilerle donatılmış öğrenme ortamlarında;

• Temel müzik becerilerini öğrenebilen,
• Sesin kaynağını keşfedebilen ve tanıyabilen,
• Müzik yazı, sembol ve terimlerini öğrenebilen,
• Birlikte şarkı söyleyebilen ve şarkı dağarcığını genişletebilen,
• Söylediği şarkılara düzenli ritim kalıpları kullanarak eşlik edebilen,
• İki sesli koro şarkılarını ve kanonları söyleyebilme becerisini kazanabilen,
• Grup ile birlikte müzik yapabilme becerilerini geliştirebilen,
• Basit müzik temaları besteleyebilen ve teknolojiden yararlanabilen,
• Farklı müzik tarzlarının yanı sıra farklı dönemlere ve kültürlere ait müzik türleri hakkında yorum yapabilen,
• Ünlü yerel ve uluslararası müzik insanlarını tanıyabilen,
• Müziğin formları üzerinde “yaratıcılık” tutumunu kullanarak verilen bir müzik için söz ve hareketler üretebilen,
• Farklı müzik kültürlerine karşı ‘’Açık Görüşlü’’ olabilen
• Sanatın gücünü kavrayabilen ve müzik yoluyla iletişim becerilerini geliştirebilen,
• Müziği günlük hayatlarına adapte edebilen,

bireyler olarak yetişmesini sağlamak hedefimizdir.