• Bilgi okuryazarı olma yolunda ilerleyen öğrenenlerin, sorgulama ve araştırma becerilerinin geliştirilmesi için kütüphanenin etkin kullanılmasını sağlamak,

• Güncel bilgi kaynaklarını yenileyen öğrenenlerin, çeşitli materyallerden faydalanarak, araştırmalarını yönlendirmek,

• Öğrenenlerin bilgiye erişimlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmelerine destek vermek,

• Ulusal ve uluslararası programlar çerçevesinde materyallerin çeşitliliğine ulaşmak,

• Türkçe ve İngilizce dersleri ile ilgili dengeli kaynak temin edilmesini ve diğer yabancı dillerle ilgili kaynak çeşitliliğini sağlamaktır.