OAB KOMİSYONLARI VE MİSYONLARI

OAB’nin kendi üyelerinden oluşturduğu alt komisyonlar yıl boyunca aktif olarak çalışır:

Kıyafet Komisyonu Misyonu

Okul yönetiminin onay verdiği ve öğrencilerimizin kullandığı her türlü okul kıyafetlerinin mümkün olan en yüksek kalitede üretilmesini sağlamak ve bunu yaparken de okul yönetimiyle birlikte çalışarak mümkün olan en makul fiyat seviyesini oluşturmak. Firmadan alınan kumaş örneklerinin kimyasal analizlerini üretici firmadan alınan belgelerle kontrol etmek ve gerekirse numuneleri kimyasal kontrollere göndermek.

Öğrenci ve velilerimize firmaca sağlanan hizmet standartlarının yüksek tutulduğunun ve müşteri memnuniyetlerinin sağlandığının kontrolünü yapmak.

Sosyal Dayanışma Komisyonu Misyonu

Okulumuzun geliştireceği sosyal dayanışma ve yardım projelerine ve okulumuza gelen yardım taleplerine destek için faaliyetlerde bulunmak. Maddi ve ayni yapılacak yardımların organize edilmesine destek vererek kaynak sağlanmasına katkıda bulunmak. Yapılan kampanyalarda okulumuzda toplanan yardımların ayrıştırılarak ihtiyaç sahiplerine gönderilmesini sağlamak.

Özel Günler Komisyonu Misyonu

Döner Günü ve diğer önemli günlerin organize edilmesi konusunda taraflarla iletişime geçerek organizasyon altyapı çalışmalarına katılmak. Okul yönetimi ile birlikte çalışarak organizasyonların en kaliteli ve amacına uygun bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunmak.

Servis Komisyonu Misyonu

Sözleşme ile taşıma hizmeti veren firmanın servis araçlarını yılda en az bir kere mevcut kontrol listesi çerçevesinde fiziken denetlemek; eksiklikleri firma yöneticileri ve okul yönetimi ile paylaşarak hızla tamamlanmasını sağlamak.

Firmaca öğrencilerimize sağlanan hizmet standartlarının yüksek tutulduğunun ve müşteri memnuniyetlerinin sağlandığının kontrolünü sürekli yapmak. Düzenli aralıklarla tüm servislerin uygunluğunu kontrol etmek ve bu kontroller sonucunda taşıyıcı firma ile toplantılar yapmak.

Akademik Komisyon Misyonu

Okulumuzun eğitim politikasının oluşmasına ve kurumsallaşmasına katkı sağlamak, akademik konularda okul idaresine eleştiri, öneri ve görüş bildirmek, okulumuz eğitiminin üstün ve örnek bir düzeye getirilmesi konusunda okul idaresine yardımlarda bulunmak.