Okul Aile Birliği Genel Kurulu her yıl Ekim ayının sonuna kadar toplanır. Yönetim kurulu anne veya baba olan veliler arasından seçilen beş üyeden oluşur. Denetleme kurulu, genel kurulca seçilen bir veli ve öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen olmak üzere üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Okul Aile Birliği yönetim kurulu ayda bir toplanır. Velilerden okula yönelen dilek, eleştiri, öneri, görüş ve övgüleri tartışır.Okulumuz eğitim ve öğretim etkinliklerinin öğrenci ve velileri tatmin edecek , üstün ve örnek bir düzeye götürülmesi için çalışır. Ayrıca sınıf koordinatör velileri ile irtibat halindedir. Sınıf genelini ilgilendiren konularda koordinatör veliler OAB ile temas kurup konuyu OAB Yönetim Kurulu’ na aktarır. Okul Aile Birliği olağan ve olağanüstü durumlarda koordinatör veliler aracılığı ile tüm okul velilerine ulaşabilmektedir.