Yaratıcı Dramanın en önemli ölçme değerlendirme aracı öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi üzerinedir. Öğrencilerin özellikle süreç boyunca hissettikleri, paylaşımları, kurdukları iletişim öğrencinin gelişimi için ön planda tutulmaktadır.