Amaç: Öğretmenin yanı sıra öğrencilerin de yapacakları değerlendirmelerle kazanımlara ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemektir.

Öğrencilerin öz güvenlerini, öz denetimlerini geliştirmesini sağlamak onlara aynı zamanda öğrenmeyi öğrenmenin yollarını açacaktır. Bu nedenle öz değerlendirme, akran değerlendirme ve grup değerlendirmelerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi hedeflenir.

Bütün diğer çalışmalarda olduğu gibi ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde de bireysel farklılıklar dikkatle ve titizlikle göz önünde bulundurulmaktadır. Öğrencilerin akademik, sosyal veya kültürel gelişimlerini destekleyerek onlara yol gösterecek bir faaliyet olarak ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Değerlendirme Araçları:

Okul Öncesi için kontrol listesi, öz değerlendirme formu ve derse katılım temel alınır kullanılır.

1, 2 ve 3. sınıflar için çıkış kartı, akran değerlendirme formu, kontrol listesi, öz değerlendirme formu ve derse katılım uygulamaları yapılır.

4.sınıflarda proje, performans görevi, derse katılım ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme teknikleri gerçekleştirilir.

Raporlama ve Bilgilendirme: Tüm seviyelerde dönemde bir defa olmak üzere elektronik ortamda gelişim karneleri verilerek öğrencilerin değerlendirmeleri aileleri ile paylaşılır. Ayrıca 3. Sınıflarda e-portfolyo uygulaması ile öğrenciler çalışmalarını aileleriyle paylaşır.