• Okulumuzun tüm öğrencileri, öğretmenleri ve personeli kütüphanenin doğal üyesidirler.
• Kitaplarımızı öğretmenlerimiz dönemlik 50 kitap, öğrencilerimizse iki hafta süreyle en fazla 3 adet olacak şekilde ödünç alabilirler.
• Süreli yayınlar (son sayıları hariç), öğrencilerimize bir hafta süreyle 1 adet ödünç olarak verilmektedir.
• Danışma kaynakları ödünç verilmemektedir.
• İade süresi geçen yayın teslim edilmedikçe veya süresi uzatılmadıkça kullanıcıya yeni bir yayın ödünç verilmez.
• Kitap dışı materyaller (CD, VCD, DVD vb.) sadece öğretmenlerimize ödünç verilir.
• Ödünç alınan kaynakların zarar görmesi ya da kaybolması durumunda, okuyucudan aynı kaynağı temin etmesi, temin edemediği durumlarda ise kütüphane öğretmeninin belirlediği, kaybedilen kaynağa eşdeğerde, bir kaynak alınması istenir.
• Öğrencilerimiz ödünç aldıkları kitabın iadesini geciktirmeleri durumunda günlük 25 krş ceza öderler.
• Eğitim ve öğretim yılının sona ermesine üç hafta kala ödünç verme hizmeti durdurulur.
• Kütüphane bilgisayarları araştırma yapmak için kullanılır, bilgisayarlarda oyun oynanması yasaktır.

Öğrenci ve öğretmenlerimizden;
• Kütüphaneye yiyecek ve içecekler girilmemesi,
• Kütüphane, araştırma yapmak, çalışmak ve okumak isteyenlerin kullanabileceği ortak bir alan olması nedeniyle alçak sesle konuşulması,
• Kütüphanede bulunan kitap, dergi, sözlük, ansiklopedi gibi kaynakların yıpratılmaması için özenli kullanılması,
• Raflardan alınan kitapların yerlerinin karışmaması için “raf ayraçları”mızın kullanılması,
• Masa ve sandalyelerin temiz ve sessiz biçimde düzenlenerek bırakılması beklenir.