• Öğrencilerimiz bir hafta süreyle bir kitap ödünç alabilirler.

• Süreli yayınlar (öğrencilerimize bir hafta süreyle 1 adet ödünç olarak verilmektedir.

• Danışma kaynakları ödünç verilmemektedir.

• İade süresi geçen kitap ya da dergi teslim edilmedikçe öğrencilerimize yeni bir yayın ödünç verilmez.

• Kitap dışı materyaller sadece öğretmenlerimize ödünç verilir.

• Ödünç alınan kaynakların zarar görmesi ya da kaybolması durumunda, okuyucudan aynı kaynağı temin etmesi, temin edemediği durumlarda ise kütüphane öğretmeninin belirlediği, kaybedilen kaynağa eşdeğerde, bir kaynak alınması istenir.

• Eğitim ve öğretim yılının sona ermesine üç hafta kala ödünç verme hizmeti durdurulur.

Öğrenci ve öğretmenlerimizden;

• Kütüphaneye yiyecek ve içecekler girilmemesi,

• Kütüphane, araştırma yapmak, çalışmak ve okumak isteyenlerin kullanabileceği ortak bir alan olması nedeniyle alçak sesle konuşulması,

• Kütüphanede bulunan kitap, dergi, sözlük, ansiklopedi gibi kaynakların yıpratılmaması için özenli kullanılması,

• Masa ve sandalyelerin temiz ve sessiz biçimde düzenlenerek bırakılması beklenir.