Filiz ERGUN – filiz.ergun@bilkent.edu.tr

Satranç Dersi Öğretim Programı; bilimsel ve sportif ögeler içeren satranç ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalardan ve satrançla ilgili öğretim programlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 21. yüzyılın çağdaş bireylerinin yetişmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Satranç Dersi Öğretim Programının Vizyonu;

 • Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirerek çok yönlü düşünebilen,
 • Araştırma becerisi, karar verme becerisi, dikkat becerisi, yaratıcı problem çözme, risk alma, kendi kendini yönetme becerileri ve empati duygusu gelişmiş,
 • Toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve yaratıcı çözümler üretebilen,
 • Durum ve olayların çözümüne yönelik yeni stratejiler geliştirebilen,
 • Kendisi ve çevresi ile barışık, duygusal anlamda dengeli, günlük yaşamla birlikte öğrenebilen ve öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilen,
 • Kendisine, çevresine ve doğaya yararlı işlerle uğraşabilen ve zararlı olabilecek durumlara önlemler alabilen,
 • Bireysel gelişime inanan ve kedisini geliştirerek, ülkemizin gelişmesine katkı getiren,
 • Akademik beceriler bakımından ileri seviyeyi yakalayan,
 • Sorumluklarının bilincinde olan ve sorumluluk alabilen,
 • Her durumda ve her şartta kendisine ve başkalarına saygı duyan ve bunu davranışlarıyla gösterebilen,
 • Özgüveni gelişmiş,
 • Kendi ilgi ve yeteneklerinin farkında olan ve bunları diğer insanların yararına açabilen,
 • Beyin kapasitesini geliştirip en üst düzeyde kullanabilen

özelliklere sahip bireyler yetiştirilmesine katkı getirmektir.