Drama dersinde öğrencilerle süreç yaşanırken sanatsal iletişim araçlarının neredeyse tümü uygulanır. Öğrencilerle çalışmalar öğretmen-öğrenci sisteminden daha çok öğrenci-öğrenci çalışma metodu üzerine yürütülür. Öğrencilerle yürütülen aktiviteler şu temel başlıklar üzerinedir:

  • Bireysel Özellikle
  • Bireylerarası ilişkiler
  • Grup iletişimi ve etkileşimi
  • Gruplar arası iletişim ve etkileşim
  • Yaratıcı Dramanın Psikolojik Boyutu
  • Yaratıcı Dramanın Sosyolojik Boyutu
  • Yaratıcı Drama ve Yazınsal Türler