• Okulumuzda tüm öğrencilerimize dostluk sevgi ile birlikte, spor yapma alışkanlığı kazandırmak temel amaçlarımızdan biridir. Beden eğitimi dersleri ve spor faaliyetleri ile öğrencilerimizin , bu alanla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve davranışları edinebilmeleri, sporun sağlığa olan yararını kavrayabilmeli, sorumluluk alma kendine, güven duyma gibi yetileri kazanabilmeleri ve geleceğin liderleri olmaları hedeflenmiştir.

• Kişinin beden-ruh-fikir gelişimini ve bireyselliği, grup bilinci ile bağdaştırıp fiziksel olarak hazırlanmasını sağlamaktır.

• Türk toplumunun sağlıklı üretken ve güçlü bir yapıya sahip olabilmesi için beden eğitimi ve spor etkinliklerinden en az biri, öğrencilerimizin yaşam boyu spor alışkanlıkları arasında yer alabilmesini sağlamaktır.

• Öğrencilerimizin aşırı rekabet ve yarışma hırslarını, ahlak ilkeleri doğrultusunda dengeleyerek, rakibine değer veren ve onun sağlığını kendi sağlığı kadar düşünen kendisi ve çevresi ile barışık birer insan olarak yetiştirmektir.

• Öğrencilerin, birbirleri ile işbirliği içinde çalışabilen, birbirlerinin güçlü yönlerini birleştirip ekip çalışmasının avantajlarını kullanabilen, kendi bilgi ve becerilerini paylaşabilen bireyler olmasına imkan sağlamaktır.

• Disiplinlerarası yürütülen ünite ve projelere paralel ders etkinlikleri planlamak ve uygulamaktır.

• Çalışmalarımızda, öğrenmenin düzenli bir parçası olan değerlendirme formlarını sistemli olarak tüm seviyelerde kullanmaktır.

• Öğrencilerimizin kendi öğrenme süreçlerini değerlendirebilmelerini sağlamak için öz değerlendirme, grup ve akran değerlendirme formlarını ünite sonlarında kullanmaktır.