Amacımız, yüksek motivasyonlu, kendine güvenen, dili akıcı ve doğru kullanabilen öğrenciler yetiştirmektir. Bunu gerçekleştirebilmek için, öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarına hitap eden bir öğrenme ortamı yaratıyoruz. Öğrencilerin tercih ettikleri farklı öğrenme stilleri (ikili çalışma, grup çalışması, bireysel çalışma, konuyu öğretmenin anlatması ve açıklaması, hareketli aktiviteler yaparak, dinleyerek, görerek, vs.) olduğunu biliyoruz ve günümüz öğrencilerine ulaşmayı hedefleyen programımızı hazırlarken, farklı metotları ve teknikleri birleştiren eklektik bir yaklaşım kullanıyoruz.

Derslerde, öğrencilerimiz farklı çalışmaları bazen kendi başlarına bazen ikili veya daha kalabalık gruplar olarak tamamlarlar. Yapacağımız sınıf çalışmaları arasında, sunumlar, tartışmalar, aşamalı yazma (writing process), farklı tarzlarda yazılmış yazıları bağımsız okuma, değişik dinleme-anlama aktiviteleri olacaktır. Öğrencilerden, kendi öğrenmelerindeki sorumluluklarının bilincinde olmaları beklenecek ve onlara etkin çalışma teknikleri geliştirmeleri için yardım edilecektir. Bunu gerçekleştirebilmek için, öğrenci merkezli ve çoklu zeka teorisine dayanan bir öğretim ilkemiz vardır.

Alt sınıflarda, ağırlık öğrencilerimize dilin doğal kullanıldığı çeşitli ortamlar sağlayarak onların konuşma, okuma-yazma becerilerini temel seviyede geliştirmeye verilir. Dil bir bütün olarak ele alınır ve dilin yapısından çok, fonksiyonu üzerinde durulur. Alt sınıflarda dersler, şarkılar, tekerlemeler, hikayeler, oyunlar ve interaktif aktivitelerle işlenir.

4. sınıftan itibaren, dile daha analitik yaklaşılmaya başlanılır ve öğrenciler dilin kurallarını keşfetmeye başlarlar. Günlük ilgi ve ihtiyaçları ile ilgili konularda kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek, yabancılar için yazılmış parçaları bağımsız okuyabilecek seviyeye gelirler. Okuma seviyelerinin, kendi yaşlarındaki yabancıların seviyelerinden yaklaşık iki sene geride olması beklenir.

Bu seviyede öğrenciler, okuma parçasının türüne ve okumanın amacına göre detaylı okuma, genel anlamı anlamak için okuma, kelimenin anlamını parçadan çıkarmak gibi etkin okuma tekniklerini kullanmayı öğrenirler. Öğrencilerimizden, 100-150 kelimelik akademik kompozisyonların yanı sıra serbest yaratıcı yazılar yazmaları da beklenir. Drama, şiir ve roman gibi farklı türlerde yazılmış eserler okurlar. Okuma parçaları genellikle klasik çocuk edebiyatından seçilir. Öğrenciler, alt sınıflarda öğrendikleri gramer yapılarını ve kelimeleri pekiştirip, geliştirirler.