Müzik dersinde, ünitelerdeki kazanımlarla bağlantılı olarak; deneyerek, yaparak, yaşayarak, içselleştirerek öğrenmeyi esas alan eğitim modellerini kullanırız.

Bu süreçte kullandığımız yöntemler;

Anlatım, gösteri, problem çözme, proje, beyin fırtınası, rol yapma, tartışma, örnek-olay yöntemi, araştırma, soru-cevap, gösterip yaptırma, analiz-sentez, görüşme, uygulama, gözlem ve inceleme, gezi gözlem yöntemi (müze gezisi, bestecilerin fotoğraf sergileri, konserler-dinleti,opera bale,müzikal,tiyatro), bulmaca, drama ve bilginin paylaşılması.

Kullandığımız teknikler ve eğitim materyalleri;

Piyano, suzuki, orff çalgıları,

Çalışmalarda ses sistemi, çeşitli müzik kitapları, nota defteri, müzik simgeleri olan boyama kitapları, sticker, tabu, puzzle,dijital teknoloji sistemleri (bilgisayar,projeksiyon)

Öğrencilerimizin yaş seviyelerine uygun olarak; kuramsal müzik bilgilerini (beste, besteci, dönemler, bestecilerin eserlerini inceleme, sanat tarihi) sanatın ilke ve elemanlarını tanıtmak ve ipuçlarını sorgulayarak keşfetmelerini sağlamaktır.