Gülşen ÇİÇEK KESKİNSOY
E-Posta: cicek@bilkent.edu.tr
Tel: 290 83 32

Gülşen Çiçek Keskinsoy, okulumuzun Program Geliştirme Uzmanı ve IBPYP Koordinatörü olarak okula başlangıçtan 4. sınıfa kadar tüm sınıflarda, okulun sorgulama programının PYP müfredat çerçevesinin amaçlarını yansıtacak ve IB öğrenen profilinin benimsenmesini sağlayacak şekilde geliştirilmesinden ve izlenmesinden sorumludur.

Okulun PYP yetkilendirme ve değerlendirme sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve izlenmesinin yanı sıra; bu amaçlara yönelik olarak gereksinim duyulan insan kaynaklarının, maddi kaynakların oluşturulması ve kullanılmasını sağlar ve IB yazışmalarını yürütür.

Ünitelerin planlanmasından değerlendirilmesine, öğrenme ortamlarının etkililiği ve IB standartlarının yerleştirilmesi yönünde yapılan tüm çalışmalara destek verir ve uygulamaları izler. Hedeflerde kaydedilen ilerleme konusunda dönüşümlü düşünmenin bir parçası olarak okul müdürü ve genel koordinatöre düzenli olarak rapor verir.