“Atatürk yeni Türkiye’nin her dalda “Batı Uygarlığı” düzeyinde çıkaracak gençlerinin, önemli bir araç olarak Yabancı Dilleri de iyi öğrenmeleri gerektiği üzerinde önemle durmuştur.”

Jayne HUTCHINGS AYDIN – jayne@bilkent.edu.tr
Denise ALPAY ELMAS – dalpay@bilkent.edu.tr
Arzu YANIKÖMER TAŞ – arzu.tas@bilkent.edu.tr
Filiz ESETEKİN – filiz.esetekin@bilkent.edu.tr
Amber TÜYSÜZOĞLU – amber.tuysuzoglu@bilkent.edu.tr
Zekiye ERDOĞAN – zekiye.erdogan@bilkent.edu.tr
Birdem YILMAZ – birdem.yilmaz@bilkent.edu.tr
Sandra IMPERIAL – imperial@bilkent.edu.tr
Devrim SORRELL – devrim.sorrell@bilkent.edu.tr