Evrim METİN İNAL
Kütüphane Öğretmeni
evrim@bilkent.edu.tr

 

Kütüphanemiz bütün materyallerini öğretmen ve öğrenci istekleri gözönünde tutularak oluşturulan kolleksiyonunu “Library of Congress (LC)” sınıflama sistemine göre açık raf sistemiyle kullanıma sunmaktadır.

Ana okulu, ilk ve ortaokul ve kütüphanesi;

  • 16700 materyali ile geniş bilgi kapasitesine sahip ,
  • 31.075 adet kitap
  • 325 adet CD
  • 368 adet VCD
  • 200 adet DVD
  • 358 adet VHS
  • 20 adet süreli yayını ile güncelliğini koruyan,
  • Günlük 2 büyük gazete bulunan bir kütüphanedir.

Bir konu hakkında genel ve kapsamlı bilgi edinmek için danışma koleksiyonumuza başvurabilirsiniz. Koleksiyonda;

• Genel ve özel konularda ansiklopediler,
• Çeşitli konularda sözlükler,
• Atlaslar,
• Rehber, katalog, almanak ve yıllıklar vardır.

Danışma kaynaklarımıza her an gereksinim duyabileceği için ödünç verilmez. Sadece kütüphane içinde kullanılabilir.

Kütüphanemizde öğrencilerimizin sorgulama ve araştırma becerilerini geliştirmek için veritabanları ve internetten araştırma yapabilecekleri 10 adet bilgisayarımız bulunmaktadır.

Türkiye’de ilk defa Bilkent Üniversitesi tarafından kullanılan “SirsiDynix Symphony” otomasyon sisitemi kütüphanemizde de kullanılmaktadır.

İDV Özel Bilkent Ana okulu, İlk ve Ortaokulunda kitabın, okumanın ve kütüphanelerin yaşam boyu önemi ve etkisi öğrencilerimize kütüphane öğretmenleri tarafından verilen “Bilgi Okuryazarlığı” dersleri ile benimsetilmeye çalışılan kavramlardır.