“Bilgi çağı, bilim ve teknolojideki değişimlere ayak uydurmayı ve katkıda bulunmayı gerektirir. İşte biz bunu başardık.”

Berna TÜRK – berna.turk@bilkent.edu.tr

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım zümresi olarak okulumuzun misyonunu gerçekleştirmek amacıyla;

Öğrencilerimizin kavramsal anlayışın temelini oluşturan düşünme, araştırma, iletişim, öz yönetim ve sosyal becerilerle donatılmış öğrenme ortamlarında;

• Web ortamında sorgulamaya dayalı, araştırma yapma becerileri kazanabilen,
• Aradıkları bilgiye ulaşma, buldukları bilgiyi gereksinimleri doğrultusunda diğer programlarla bütünleştirerek kullanabilme becerileri kazanabilen,
• Teknoloji karşısında kendisine güvenen, tüm araştırma ve çalışmalarında teknolojiyi yaşamına kolaylık ve kalite katacak şekilde kullanabilen,
• Programlama dilleri ve çalışma mantıklarını kavrayarak programcılık alanında giriş seviyesinde çalışmalar yapabilen,
• Yeni teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanabilen,
• Dijital vatandaşlık kuralları çerçevesinde hareket edebilen,

bireyler olarak yetişmesini sağlamak hedefimizdir.