Okul Öncesi Zümresi olarak okulumuzun misyonunu gerçekleştirmek amacıyla; öğrencilerimizin kavramsal anlayışın temelini oluşturan düşünme, araştırma, iletişim, öz yönetim ve sosyal becerilerle donatılmış öğrenme ortamlarında:

• Kendileri, arkadaşları, aileleri ve yakın çevreleri üzerinde odaklanarak insanlar ve yaşamları hakkında bilgi edinebilen,
• Etkili iletişim kurmak için dinlemenin ve konuşmanın değerini anlayabilen,
• Konuşmak için sırasını bekleyebilen, kendini açık ve anlaşılabilir cümlelerle ifade edebilen,
• Duyguları hakkında konuşabilen, başkalarının duygularını anlayabilen,
• Kuralları bilmenin ve rutin olarak uygulamanın önemini bilen,
• Bir grubun ya da ekibin parçası olabilmek için işbirlikçi davranışlar geliştirebilen,
• Diğer canlılara ve doğaya karşı ilgi gösteren ve saygı duyabilen,
• Bedenini korumak için gerekli önlemleri alabilen,
• Seslerin nesnelerle ya da onların sembolik temsilcileriyle bağlantılı olduğunu fark edebilen,
• Bilgi toplamak ve kaydetmek için duyularını kullanarak gözlem yapabilen

bireyler olarak yetişmesini sağlamak hedefimizdir.