4. Sınıf zümresi olarak okulumuzun misyonunu gerçekleştirmek amacıyla; öğrencilerimizin kavramsal anlayışın temelini oluşturan düşünme, araştırma, iletişim, öz yönetim ve sosyal becerilerle donatılmış öğrenme ortamlarında:

• Akademik ve sosyal gelişimlerinin farkında olup bireysel gelişimlerini sürdürmek amacıyla hedef belirleyebilen,
• Bir grubun ya da ekibin parçası olabilmek için işbirliğine uygun tutumlar ve olumlu bir iletişimi benimseyen davranışlar geliştirebilen,
• Bir fikri, kavramı ya da beceriyi nasıl anladığını analiz ederek başkasına anlatabilen,
• Bilgiye ulaşma amacıyla kullandığı strateji ve araçların etkililiğini değerlendirebilen,
• Teknolojik gelişmelerin kendi yaşamlarının üzerinde olduğu kadar toplum ve dünya üzerindeki etkisini anlayan ve bunun sonucunda teknolojinin kullanımıyla ilgili sorumlu kararlar alabilen,
• Veri toplamak için dikkatle gözlem yapabilen, verileri analiz edebilen ve gözlemlerini, deneyimlerini açıklarken bilimsel terimler kullanabilen,
• Veri toplamak için dikkatle gözlem yapabilen ve gözlemlerini, deneyimlerini açıklarken bilimsel terimler kullanabilen,
• Matematiğin içindeki çeşitli konuların kendi aralarındaki ve diğer konularla arasındaki bağlantıları farkedebilen,
• İnsan gruplarının, neden ve nasıl topluluklar halinde organize olduklarını; toplulukların, içlerinde yaşayan insanların kültürlerini ve geleneklerini nasıl yansıttıklarını araştırabilen ve farklılıkları açık görüşlülükle karşılayabilen,
• Tarih boyunca insanlar ve olaylar arasındaki ilişkileri inceleyebilen,
• İnsanların, çevrelerindeki mekanları nasıl etkilediklerine ve onlardan nasıl etkilendiklerine dair bildiklerini derinleştirebilen,
• İnsanların kendilerini organize ettikleri sistemlerin içindeki ve arasındaki bağlantıları anlayabilen,
• Çevreye aidiyet ve yönetim duygusuna sahip olmanın, kendilerini ve gelecek nesilleri nasıl etkileyeceğini bilen ve çevreyi korumanın önemini anlayabilen,
• Çevrelerini oluşturan yaşamın farkında olup gerek kendilerinin gerekse diğer canlıların esenliğini artırmak için düşünceli ve gerçekçi eylemleri yaşama geçirebilen

bireyler olarak yetişmelerini sağlamak hedefimizdir.