İDV Özel Bilkent İlkokulu’nda kullanılan tek bir yöntem ve kitap yoktur. Eğitim felsefemiz öğreneni araştıran-sorgulayan, düşünen bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediği için bir dizi kaynak, yöntem, stratejiyi kullanmayı gerektirir. Bu nedenle sorgulama temel olmak üzere öğrenenin bağımsız olması için gerekli tüm yöntem ve teknikler işe koşulur. Soru- cevap, keşfetme, veri toplama, araştırma-inceleme-deney yapma, bir fikri savunma (hipotez oluşturma), tartışma, sunma, çeşitli yollarla sorun çözme vb yöntem tekniklerle öğretim ortamı geliştirilir. Öğretim ortamının zenginleştirilmesinin yanı sıra öğrenenin bireysel farklılıklarına yanıt vermeyi sağlayan farklılaştırma stratejileriyle öğrencilerin düzeyinin üstüne çıkması hedeflenir.