Görsel Sanatlar bölümü olarak okulumuzun misyonunu gerçekleştirmek amacıyla;

Öğrencilerimizin kavramsal anlayışın temelini oluşturan düşünme, araştırma, iletişim, öz yönetim ve sosyal becerilerle donatılmış öğrenme ortamlarında;

• Sanat ve kültürle uluslararası iletişim kurabilen ve bunu yaşantısında içselleştirebilen,
• Algı, duygu ve düşüncelerini özgün ürünlere dönüştürebilen,
• Neyi, nasıl ve neden yaptığını sorgulayabilen,
• Araştırmacı, duyarlı ve estetik bakış açısına geliştirebilen,
• Sanatsal düzenleme öğeleri ve ilkelerini yaratıcı süreçlerde kullanabilen,
• Görsel Sanatlarla ilgilenirken sanatın ve diğer alanların değerini anlayabilen,
• Farklı teknikleri kullanarak iki ve üç boyutlu özgün ürünler ortaya çıkarabilen,
• Sözel anlatımlar ve yaratıcı yazma etkinlikleri gerçekleştirebilen,
• Kendilerinin, başkalarının ve sanatçıların yapıtlarını derinlemesine inceleyebilen,
• Sanatın farklı alanlarını da içine alan etkinlikler yapabilen, kapsamlı projelerde yer alabilen,

Bireyler olarak yetişmesini sağlamak hedefimizdir.