Değerlendirme yapılırken öğrenci çalışmalarında iyi taraflar gösterilerek motive etmek,

Öğrencinin gelişim sürecini takip ederek, ilk ve son resim arasındaki farkı öğrenciyle birlikte değerlendirerek, kendi öğrenme süreçlerini değerlendirmesini sağlamak,

Öğrenci eserlerini birbirleriyle kıyaslamadan, öğrencinin derslere katılması, çabası esas alınarak, öğrenci merkezli değerlendirmek,

Öğrencilerde, derslerin amaçları hakkında bilinç oluşturarak; kendisini değerlendirirken, arkadaşlarını da değerlendirme fırsatı tanımak,

Öğrencinin gelişimini fark etmesi, kendini tanıması için görsel günlük tutturmak ve bu çalışmalarını sistemli olarak takip etmek,

Ünite sürecinde ya da sonunda biçimlendirici değerlendirme formlarından yararlanmak,

1.ve 2. dönem öğrenci hakkında ders içi süreç formu tutarak, veliyi bilgilendirmek,

Bölüm olarak; çift dilli hazırlanan öz değerlendirme, grup değerlendirme, ürün değerlendirme, sergi değerlendirme, eser inceleme formlarını baz alarak etkinliğin içeriğine göre sorular ekleyerek ya da çıkararak kullanmak.