Görsel Sanatlar dersinde, ünitelerin öngördüğü kazanımlarla uyumlu olarak; gözlemleyerek, deneyerek, yaparak, yaşayarak, yaratarak öğrenmeyi esas alan eğitim modelleri kullanmak,

Grup çalışmaları ile desteklenen öğrenme ortam ve alanları oluşturmak,

Bu süreçte; anlatım, beyin fırtınası, rol yapma, tartışma, örnek-olay yöntemi, araştırma, soru-cevap, gösterip yaptırma, tartışma, analiz-sentez, görüşme, uygulama, gözlem ve inceleme, gezi gözlem yöntemi (müze gezisi, resim, heykel, fotoğraf sergileri, sanatçı atölyesi gezileri), bulmaca, yaratıcı yazma, zihin haritası, müzikli, drama ve bilginin paylaşılması gibi yöntemler kullanarak, tam öğrenmeyi sağlamak.

Karakalem, pastel, sulu, guaj, akrilik ve parmak boya, keçe uçlu renkli kalemler, kolay baskı teknikleri (ip, patates, şablon, parmak, el, strafor, kağıt, sünger), rekreasyon (atık malzemeleri değerlendirme, kolaj, asamblaj, karışık teknik, origami, hamur, kil gibi teknikleri kullanmak,

Bu yöntem ve tekniklerden yararlanarak; ünitelerle bağlantılı, proje bazlı çalışmalar gerçekleştirmek,

Temalı resimler, imgesel resimler, şematik resimler, karikatür, soyutlama, grafik tasarım, portre, 2 ve 3 boyutlu inşa ve yoğurma çalışmalarını yaptırmak,

Öğrencilerimizin yaş seviyelerine paralel olarak; kuramsal sanat bilgileri (sanat, sanatçı, sanat eseri, sanat akımları, eser inceleme) sanatın ilke ve elemanlarını tanıtmak ve ipuçlarını sorgulayarak keşfetmelerini sağlamak.